XIV. Stretnutie záujemcov o zobrazovacie techniky, Glaukomový klub (2. - 3. 9. 2016)

Vážení priatelia, ďalším podujatím, v rámci ktorého sa s nami môžete stretnúť na našom stánku, je XIV. Stretnutie záujemcov o zobrazovacie techniky, ktoré sa uskutoční 2. - 3. 9. 2016 v Českom Krumlove (Městské divadlo Český Krumlov - Horní Brána 2, Český Krumlov). Na našom stánku sa môžete tešiť napríklad na prístroje ORA či Angiovue. Budeme sa na Vás tešiť. Tím CMI

06.07.2016

SMI